Skale stosowane w odbiorniku Pionier U2

Ogromna większość ludzi maj±cych doczynienia z Pionierami, ogl±daj±c skalę zainteresowana jest wył±cznie tym, czy widnieje na niej stacja "Katowice" czy "Stalinogród", kompletnie nie zwracajšc uwagi na pozostałe, bardzo istotne różnice.

Skale stosowane w rodzinie odbiorników Pionier występowały w kilku odmianach.

Poniżej przedstawiono 4 z nich:

Skala (o ile jest oryginalna) jest bardzo cennym Ľźródłem informacji, na podstawie którego można wstępnie określić datę produkcji radia.

Pionier U2
Charakterystyka
Lampy
Skale
Schemat
Instrukcja obsługi
Galeria
Odbiorniki
Kryształki
Lampy
Strojenie
Cewki
Metodyka
Inne
Regeneracja kondensatorów Elektrit
Regeneracja bloku AH
Reklamy prasowe z lat 30 ubiegłego wieku
Księga Go¶ści (nowe okno)