Regeneracja kondensatora blokowego (zamiennika bloku AH), pochodzącego z odbiornika PZT ECHO 231z

Wszelkie procesy regeneracji powinny zostać przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Niewłaściwe postępowanie może doprowadzić do pożaru lub poparzeń.

Wszelkie próby przeprowadzasz na własną odpowiedzialność!

 

Uszkodzony kondensator zdemontowany z odbiornika.
Pomiar wykazał bardzo wysoką upływność (>5mA) dla kazdej z sekcji przy napięciu rzędu 50 V. Wartość ta bezwzględnie dyskwalifikuje kondensator z dalszej pracy.

Widok po zdjęciu wieczka - stara, nadtopiona smoła.

Impregnacja kondensatora naturalnym woskiem pszczelim. Wosk wnika pomiędzy zwoje bloków, wymywając zanieczyszczenia oraz impregnując papier, co zregeneruje blok.

Widok po gotowaniu - stara smoła została wypłukana, dobrze widoczne są sekcje kondensatora wraz z ich połączeniami.

Widok bloku po zalaniu woskiem pszczelim.

Sprawny kondensator z założonym wieczkiem. Pomiary wykazały, iż charakteryzuje się on małym prądem upływu (<20 uA) przy napięciu 600V. Sukces!

Pionier U2
Charakterystyka
Lampy
Skale
Schemat
Instrukcja obsługi
Galeria
Odbiorniki
Kryształki
Lampy
Strojenie
Cewki
Metodyka
Inne
Regeneracja kondensatorów Elektrit
Regeneracja bloku AH
Regeneracja bloku z 1936r
Reklamy prasowe z lat 30 ubiegłego wieku
Księga Gości (nowe okno)