Regeneracja kondensatora 20nF /750V pochodzącego z odbiornika Elektrit Allegro

Wszelkie procesy regeneracji powinny zostać przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Niewłaściwe postępowanie może doprowadzić do pożaru lub poparzeń.

Wszelkie próby przeprowadzasz na własną odpowiedzialność!

Zdjęcie przedstawia test upływnoœści kondensatora papierowego (1) o znamionowej pojemnoœści 20nF i dopuszczalnym napięciu pracy równym 750V.

W celu zapewnienia poprawnych warunków pomiaru , jedno z wyprowadzeń odlutowane zostało od reszty układu.

Na drugim planie znajduje się tester kondensatorów "EXAM-ETER"  CF firmy Solar.

Czerwony prostokąt oznaczony numerem (2) pokazuje przy jakim napięciu kondensator był testowany (x10 V), natomiast wynik pomiaru odczytywany jest na skali przyrządu (mA), oznaczonej prostokątem z numerem (3).

Jak widać, prąd upływu przy napięciu 250V wynosi 0,5 mA ! Jest to niedopuszczalne dla kondensatora który projektowany był na napięcie rzędu  750V.

Konensator wymontowany z radia poddany zostanie procesowi regeneracji w kąpieli parafinowej (z zachowaniem zasad BHP)

W tym celu ostrożnie usunięto etykietę oraz masę bitumiczną z brzegów kondensatora. Dzięki temu parafina będzie mogła bez przeszkód penetrować wnętrze kondensatora, wymywając zanieczyszczenia z jego wnętrza oraz impregnować papier, poprawiając tym samym izolację międzyokładzinową.

Po kąpieli brzegi kondensatora zabezpieczono masą bitumiczną oraz
naklejono ceratkę

Przeprowadzono test na upływność oraz zbadano pojemność.

Wyniki:

Upływność przy napięciu 300V (550V): <100nA

Pojemność: ca. 18nF

71 letni kondensator jest w pełni sprawny.

Pionier U2
Charakterystyka
Lampy
Skale
Schemat
Instrukcja obsługi
Galeria
Odbiorniki
Kryształki
Lampy
Strojenie
Cewki
Metodyka
Inne
Regeneracja kondensatorów Elektrit
Regeneracja bloku AH
Regeneracja bloku z 1936r
Reklamy prasowe z lat 30 ubiegłego wieku
Księga Gości (nowe okno)