Charakterystyka odbiornika PIONIER U2

 

 
Pionier U2 jest pierwszym powojennym odbiornikiem superheterodynowym przeznaczonym dla szerszego grona odbiorców.

Odbiornik wyposażono w następujące lampy uniwersalne (co umożliwiło zasilanie prądem stałym oraz przemiennym): L1 - UCH21 - mieszacz + heterodyna
L2 - UCH21 - wzmacniacz p.cz. + wzmacniacz m.cz.
L3 - UBL21 - detektor sygnału + detektor ARW + wzmacniacz końcowy
L4 - UY1N - dioda prostownicza

Odbiornik posiada następujące zakresy fal:
fale krótkie 5,75 - 18,5 MHz
fale średnie 510 - 1605 kHz
fale długie 150 - 420 kHz
częstotliwość pośrednia - 465 kHz

Zastosowanie lamp serii U umożliwiło wyeliminowanie transformatora sieciowego.

Przełącznik napięcia sieci, znajdujący się z tyłu odbiornika, umożliwia wybór napięcia zasilającego spoœród wartoœci 120V i 220V.
W zależnośœci od położenia przełącznika napięcia sieci, włókna żarzenia lamp (podzielone na grupy L1 L4 i L2 L3) zostają połączone równolegle dla napięcia 120V lub szeregowo dla napięcia 220V.

Żaróweczki ośœwietlające skalę włączone są w obwód żarzenia lamp, co sprawia że spełniają one także rolę bezpieczników.
Prostownik jednopołówkowy, zbudowany na lampie UY1N, dostarcza napięć stałych zasilających obwody anodowe oraz siatek drugich.
Lampa wzmacniacza końcoweg (UBL21) zasialana jest wprost z pierwszego kondensatora filtrującego, napięcie dla pozostałych lamp czerpane jest z wyjœcia filtru RC (R23 i C37).

Siatki pierwsze lamp pracujących w stopniu m.cz. oraz anoda diody ARW polaryzowane są napięciem otrzymanym z ogólnego minusa. Mieszacz i wzmacniacz p.cz. objęte są działaniem Automatycznej Regulacji Wzmocnienia.

W odbiorniku zastosowano indukcyjne sprzężenie anteny z obwodami wejœściowymi.

Do strojenia obwodów wejœściowych oraz heterodyny zastosowano obrotowy kondensator powietrzny o pojemnoœci maksymalnej 470pF . Obwody wejœciowe sprzęgnięte sa z mieszaczem za pomocą kondensatora mikowego o pojemnoœci 100pF.

W stopniu przemiany zastosowano lampę UCH21. Trioda tej lampy pracuje jako generator lokalny w układzie Meissnera z obwodem strojonym w anodzie, który odizolowany jest od dodatniego potencjału anody za pomocą kondensatora sprzęgającego o wartoœci 50pF.
Siatka heterodyny otrzymuje automatycznie ujemne napięcie z układu detekcyjnego C10=5pF, R4 = 50kR.

Heksoda pełni rolę mieszacza wydzielającego sygnał pośredniej częstotliwości za pomocą pierwszego filtru F1 znajdującego się w obwodzie anodowym. Siatka pierwsza heksody polaryzowana jest napięciem otrzymanym z obwodu diody ARW (prawa dioda lampy L3) wygładzonym za pomocą filtru 1 MR, 0,1uF.

Anoda heksody zasilana jest napięciem otrzymanym z filtru prostownika (122V). Siatki ekranowe zasilane są napięciem Ue =67V zredukowanym przy pomocy oporu szeregowego R7=30kR zablokowanego kondensatorem C24=0,1uF.

 • WZMACNIACZ P.Cz.

We wzmacniaczu pośredniej częstotliwości pracuje heksoda lampy L2. Napięcie polaryzujące siatkę pierwszą otrzymywane jest z układu ARW. W obwodzie anodowym wzmacniacza pracuje drugi filtr pośredniej częstotliwości. W celu zmniejszenia tłumienia wprowadzanego przez układ detektora obwód wtórny filtru p.cz. sprzężony jest z diodą detekcyjną autotransformatorowo.
 

 • DETEKTOR SYGNAŁU I DETEKTOR ARW

W detektorze pracuje lewa dioda lampy L3. Opór obciążenia 300 kR zbocznikowany jest kontensatorem wygładzającym 200 pF. Sygnał wyprostowany po wyfiltrowaniu składowych w.cz. filtrem 100kR (zablokowanym do masy pojemnością szkodliwą Cp) doprowadzony jest poprzez kondensator sprzęgający 20000pF do obwodu wejściowego triody L2 pracującej jako wzmacniacz m.cz.

Prawa dioda ARW polaryzowana jest ujemnym napięciem progu działania otrzymanym z ogólnego minusa prostownika (na odczepie 30R oporu R17). Dzięki temu uzyskuje się automatyczną regulację wzmacniacza z progiem działania (Uop=1,6V). W obwodzie diody regulacyjnej zastosowano opór obciążenia R16=1MR.

Napięcie regulacyjne doprowadzone jest do siatek czynnych mieszacza i wzmacniacza p.cz. Filtr wygładzający składa się z oporu R15=1MR i kondensatora C11=0,1uF.

 

 • WZMACNIACZ M.Cz. I WZMACNIACZ KOŃCOWY

We wzmacniaczu m.cz. pracuje trioda lampy UCH21 obciążona oporem anodowym R11=100kR. W obwodzie wejściowym triody umieszczony jest potencjometr P=0,8MR wykorzystany jako regulator wzmocnienia.
Anoda zablokowana jest do masy kondensatorem C22=500pF obcinającym od góry pasma przenoszonych częstotliwości. Wzmocniony sygnał m.cz. doprowadzony jest do siatki wzmacniacza końcowego (pentoda lampy UBL21) poprzez kondensator sprzęgający C29=20000pF.
Siatka czynna pentody polaryzowana jest napięciem -7V otrzymanym z ogólnego minusa (na oporze R17=120R).

W obwodzie wyjściowym pentody znajduje się transformator obciążony po wtórnej stronie opornością głośnika Rc=3,5R. Pierwotne uzwojenie transformatora zabocznikowane jest kondensatorem C34=10000pF.

Kondensator obrotowy stosowany w odbiorniku  Pionier:
 
          
Oznaczenie C początkowa [pF] C końcowa [pF] Współczynnik stratności przy f =1 kHz Napięcie próby [V] Kąt obrotu [o]
Kpo 2 x 13 2 x 475 1,5 *10-4 600 180
Dielektryk - powietrzeJeżeli masz jakieś uwagi, lub propozycje zmian - napisz: (at)o2.pl ,Kopiowanie i rozpowszechnianie wszelkich materiałów zawartych na stronie jest zabronione

 
Pionier U2
Charakterystyka
Lampy
Skale
Schemat
Instrukcja obsługi
Galeria
Odbiorniki
Kryształki
Lampy
Strojenie
Cewki
Metodyka
Inne
Regeneracja kondensatorów Elektrit
Regeneracja bloku AH
Reklamy prasowe z lat 30 ubiegłego wieku
Księga Gośœci (nowe okno)