Charakterystyka odbiornika PIONIER U2

 

 
Pionier U(2) jest odbiornikiem superheterodynowym który miał zradiofonizować powojenną Polskę.

Odbiornik wyposażono w następujące lampy uniwersalne, umożliwiając tym samym zasilanie odbiornika z sieci prądu stałego lub zmiennego:
L1 - UCH21 - mieszacz + heterodyna
L2 - UCH21 - wzmacniacz p.cz. + wzmacniacz m.cz.
L3 - UBL21 - detektor sygnaÂłu + detektor ARW + wzmacniacz koĂącowy
L4 - UY1N - dioda prostownicza

Odbiornik posiada nastepujące zakresy fal:
fale krótkie 5,75 - 18,5 MHz
fale średnie 510 - 1605 kHz
fale długie 150 - 420 kHz
częstotliwość pośrednia - 465 kHz

Transformator sieciowy był zbędny gdyż zastosowano lampy serii U. Wyboru napięcia zasilającego (120V lub 220V ) dokonuje się przełącznikiem napięcia sieci znajdującym się z tyłu odbiornika. W tym celu należy zdjąć tylną ściankę odbiornika.
Włókna żarzenia par lamp (L1 - L4 oraz L2 - L3) łączone są szeregowo dla napięcia 220V oraz równolegle dla napięcia 120V.

Żaróweczki oprócz podświetlania skali pełnią także rolę bezpieczników, gdyż są włączone w w obwód żarzenia lamp.
Zasilacz oparty jest o prostownik jednopołówkowy (UY1N) zasilający obwody anodowe oraz dostarczający napięć siatek drugich.
Pentoda końcowa zasilana jest z pierwszego kondensatora filtrującego, pozostałe stopnie zasilane są z filtru RC (R23 i C37).

Mieszacz i wzmacniacz p.cz. objęte są działaniem ARW (Automatycznej Regulacji Wzmocnienia), natomiast lampy w stopniu m.cz podawane mają napięcie z ogólnego minusa.

W odbiorniku antena z obwodami wejściowymi wszystkich zakresów sprzężona jest indukcyjne.
Do strojenia odbiornika zastosowano podwójny kondensator powietrzny o pojemności maksymalnej wynoczącej 470 pF. Sygnał z obwodów wejściowych do mieszacza przekazywany jest przez kondensator mikowy o pojemności 100pF.

Przemiana częstotliwości realizowanajest w oparciu o lampę UCH21. Jej trioda jest elementem heterodyny pracującej w układzie Meissnera o obwodzie strojonym w anodzie. Siatka pierwsza heterodyny zasilana jest napięciem z detektora (C10=5pF, R4 = 50kR).

Mieszacz natomiast zbudowano na heksodzie lampy UCH21. Częstotliwość pośrednia filtrowana jest za pomocą pierwszego filtru F1 znajdującego się w obwodzie anodowym. Siatka pierwsza tej lampy napięcie otrzymuje z obwodu diody ARW (prawa dioda lampy L3) wygładzonym filtrem 1 MR, 0,1uF.

Anoda heksody zasilana jest poprzez filtr prostownika (122V). Siatki ekranowe pobierają napięcie (67V) z opornika R7=30kR zablokowanego kondensatorem C24=0,1uF.

 • WZMACNIACZ P.Cz.

Wzmacniacz pośredniej częstotliwości objęty jest pętlą ARW. Oparty jest on o heksodę lampy L2. W jej obwodzie anodowympracuje drugi filtr P.Cz., sprzężony z diodą detekcyjną autotransformatorowo.
 

 • DETEKTOR SYGNAŁU I DETEKTOR ARW

W detektorze pracuje jedna z diod lampy L3. Jest ona obciążona układem RC (R=300 kR zbocznikowanym pojemnością 200 pF). Składowe w.cz odfiltrowane są filtrem 100kR (zablokowanym do masy pojemnością szkodliwą Cp). Po detekcji, sygnał doprowadzony jest do wzmacniacza m.cz poprzez kondensator sprzęgający 20nF.

Druga dioda (ARW) polaryzowana jest ujemnie napięciem z ogolnego minusa prostownika (na odczepie 30R oporu R17), co wymusza próg działania o wartości 1,6V. Dioda regulacyjna obciążona jest rezystorem R16=1MR.

Napięcie regulacyjne doprowadzone jest do siatek pierwszych mieszacza i wzmacniacza p.cz. poprzez filtr R15=1MR i C11=0,1uF.

 

 • WZMACNIACZ M.Cz. I WZMACNIACZ KOŃCOWY

We wzmacniaczu m.cz. pracuje trioda lampy UCH21 zasilana przez rezystor R11=100kR. Na jej wejściu znajduje się potencjometr P=0,8MR do regulacji wzmocnienia.
Sygnał do wzmacniacza końcowego (pentoda lampy UBL21) doprowadzony jest poprzez kondensator C29=20000pF.
Siatka pierwsza pentody polaryzowana jest napięciem -7V otrzymanym z ogólnego minusa (na oporze R17=120R).

Głośnik o oporności 3,5 oma zasilany jest sygnałem z transformatora, którego pierwotne uzwojenie zbocznikowano kondensatorem C34=10000pF.

Kondensator obrotowy stosowany w odbiorniku  Pionier:
 
          
Oznaczenie C początkowa [pF] C końcowa [pF] Wspołczynnik stratności przy f =1 kHz Napięcie próby [V] Kąt obrotu [o]
Kpo 2 x 13 2 x 475 1,5 *10-4 600 180
Dielektryk - powietrze


Kopiowanie i rozpowszechnianie wszelkich materiałów zawartych na stronie jest zabronione

 
Pionier U2
Charakterystyka
Lampy
Skale
Schemat
Instrukcja obsługi
Galeria
Odbiorniki
Kryształki
Lampy
Strojenie
Cewki
Metodyka
Inne
Regeneracja kondensatorów Elektrit
Regeneracja bloku AH
Reklamy prasowe z lat 30 ubiegłego wieku
Księga Gości (nowe okno)